Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Слънчоглед

MAS 83.su

 • Ранен
 • Линолов

 • Нов

ТЕХНИЧЕСКА АДАПТИВНОСТ ПРИ РАННО ЗАСЯВАНЕ

 • ПОТЕНЦИАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА НАЧАЛО И РАНДЕМАН Адаптивност към всякакви терени
 • ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ За гарантиране на качеството
 • ГЪВКАВОСТ ПРИ КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ За да забравим проблемите с плевелите
Mas_83SU

Продукт ID

 • Цъфтеж Средно ранен
 • Зрелост Ранен
 • Тип масленост Линолов

Характеристики

 • Ръст на растението Високо
 • Форма на питатаЛеко изпъкнала
 • Положение на питатаСредно изправена
 • ТЗХ50 - 55 g
 • Маслено съдържание 45 - 47 %
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Полягане 7
 • Толерантност на засушаване 8
 • Синя китка E
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Мана RM9
 • Фомопсис 9
 • Склеротиния (пита) 6
 • Склеротиния (стъбло) 6
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + +
Гъстота (Пл / дка) 6500 6000