Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Слънчоглед

MAS 83.su

 • Ранен
 • Линолов

 • TBMT
 • Нов

ТЕХНИЧЕСКА АДАПТИВНОСТ ПРИ РАННО ЗАСЯВАНЕ

 • ПОТЕНЦИАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА НАЧАЛО И РАНДЕМАН Адаптивност към всякакви терени
 • ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ За гарантиране на качеството
 • ГЪВКАВОСТ ПРИ КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ За да забравим проблемите с плевелите
Mas_83SU

Продукт ID

 • Цъфтеж Средно ранен
 • Зрелост Ранен
 • Тип масленост Линолов

Характеристики

 • Ръст на растението Високо
 • Форма на питатаЛеко изпъкнала
 • Положение на питатаСредно изправена
 • ТЗХ50 - 55 g
 • Маслено съдържание 45 - 47 %
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Полягане 7
 • Толерантност на засушаване 8
 • Синя китка E
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Мана RM9
 • Фомопсис 9
 • Склеротиния (пита) 6
 • Склеротиния (стъбло) 6
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + +
Гъстота (р/ха) 60-6500 60-55 000

DT5417TT is an early TBMT tolerant hybrid with an excellent behavior of adaptability. It can be sown in all cultivation conditions (low to medium potential). Moreover the good early vigor of this hybrid is a key advantage in case of cold spring and minimum tillage. With its RM9 profile, it’s a solution for regions with an high mildew pressure. For collectors, it’s a way to increase their profitability thanks to its oil content. DT5417TT is THE new early solution for your fields with weed proble