Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

MAS Seeds 

Актуализация от 22/07/2021 г. 

 1. Въведение 

Ние отдаваме много голямо значение на поверителния характер на Вашите данни. Тази декларация за поверителност обяснява кои са личните данни, събирани от MAÏSADOUR или филиалите му, когато влизате във връзка с нас и чрез нашата поддръжка (екстранет, интернет страници и др.) и как използваме тези данни. 

MAÏSADOUR е земеделска кооперация, вписана в Търговския регистър на дружествата на МОН ДЬО МАРСАН [MONT DE MARSAN] под номер 782 092 290, притежател на разрешение №11967, със седалище на: Рут дьо Сен-Сьовер 40280 – О – МОКО [route de Saint-Sever – 40280 – HAUT-MAUCO] (наричано по-нататък Дружеството).  

В качеството си на филиал на групата Maisadour в сектора на семепроизводството MAS SEEDS е акционерно дружество с капитал 30 550 евро, вписано в Търговския регистър на дружествата на МОН ДЬО МАРСАН под номер 423 000 553, със седалище на Рут дьо Сен-Сьовер – 40280 О – МОКО.  

С цел оптимизиране на услугите, предоставяни на нашите членове, клиенти и партньори, потребители на интернет страниците, обединени под наименованието „потребители“, за целите на настоящата политика за поверителност, MAÏSADOUR избра да се организира като група от дружества, като всяко в него изпълнява конкретна дейност. 

Ето защо на Дружеството и на тези, които формират групата може да им се наложи да споделят данните, необходими за изпълнение на задачите им: представяне, промотиране и съдействие за техните потребители. Всяко от тях може да притежава данни, събрани от едно от тях. MAÏSADOUR гарантира спазването от всички негови филиали на правилата, изложени в настоящата политика на поверителност. 

Възможно е да внасяме изменения в тази политика, с цел тя да отразява нашите практики и промените в тях или за да осигурим спазването на нормативната уредба. Датата на актуализация на нашата политика е посочена в началото на настоящия документ.  

 

 1. Личните данни, които събираме 

Дружеството събира данните, необходими за изпълнение на своята задача и в тази връзка изисква от потребителите си да му предоставят: 

 • Позиция, име и фамилия  

 • Пощенски адрес 

 • IP адрес 

 • Адрес на електронната поща 

 • Телефонен номер 

 • Геолокализация 

 • Използван браузър 

 • Хостинг доставчик 

 • Размери на екрана 

 • Тип оборудване 

 • Социално-демографски данни 

Дружеството събира и обработва данни, които неговите потребители му предоставят, в рамките на контактите си с тях и чрез предлаганите продукти и услуги по повод следните обстоятелства: 

 • Записване за дигитални земеделски услуги 

 • По повод заявка за договор 

 • Договорни отношения 

 

 1. Използване на личните данни 

Обработката на данните от личен характер става в рамките на дейностите на Дружеството и неговите филиали. Данните се събират с цел предлагане на услуги, адаптирани към Вашите потребности. По-конкретно, ние използваме данни за: 

 • управление на договорите; 

 • управление на абонаментен акаунт; 

 • персонализиране на съдържанията на страницата и информацията, която Ви изпращаме; 

 • персонализиране на офертите; 

 • упражняване на консултантска дейност; 

 • изпълнение на задачите, свързани с професионалната дейност; 

 • измерване на посещаемостта на страниците;  

 • извършване на статистическа дейност за целите на измерване на аудиторията и маркетингови проучвания. 

 

 1. Причини, поради които споделяме Вашите лични данни 

В случаите на обработка за целите на търговско проучване ще Ви бъде поискано изрично съгласие. Независимо от това, на Дружеството и на влизащите в състава на групата може да се наложи да споделят необходимите данни за изпълнение на задачите си.   

С Ваше съгласие, ние може да споделяме необходимите данни, които Ви касаят, за целите, изложени в горния параграф и предполагащи такова съобщаване: 

 • с всички наши филиали; 

 • с изпълнители, работещи от наше име и за наша сметка;  

 • когато това се изисква от закона или в случай на съдебно производство. 

Извън гореизложените случаи, Вашето съгласие ще бъде потърсено в случай на прехвърляне. 

 

 1. Бисквитки и сходни технологии 

Когато посещавате нашите интернет страници, на Вашия компютър могат да се запазят бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, запазени от браузъра на Вашия компютър, таблет или смартфон, които позволяват да се съхраняват данни на потребителя, с цел улесняване на сърфирането и за осигуряване на някои функционалности.  

Ние използваме бисквитките: 

 • за да Ви предоставим реклама, насочена към Вашите области на интерес;  

 • за да се борим със злоупотребите;  

 • за да анализираме успеха на нашите продукти и услуги; 

 • за да изготвяме статистика и да установяваме посещаемостта и използваемостта на отделните елементи на нашите услуги;  

 • за да адаптираме представянето на нашата страница в зависимост от използваното крайно устройство. 

При сърфирането Ви, Вие ще бъдете информиран за наличието на бисквитки и за тяхното предназначение. Ще Ви бъде поискано съгласие и ще Ви бъде предложено средство за отказ. Можете да конфигурирате своя интернет браузър за ограничаване използването на бисквитки и да оттеглите съгласието си, като изтриете или блокирате бисквитките. 

В случай на деактивиране на бисквитките е възможно да не можете да използвате всички функционалности на страницата. 

Бисквитките, необходими за предоставянето на изрично заявена от потребителя услуга са освободени от искане на такова съгласие. 

Бисквитките важат за срок от максимум 13 месеца. Вашето съгласие ще бъде поискано отново след този период чрез показване на информационна лента. При липса на информация кешът на вашия браузър ще бъде изтрит. 

Ако Вашето крайно устройство се използва от няколко души или съдържа няколко интернет браузъра, с които работите, е възможно Вашите настройки по отношение на бисквитките да не бъдат взети под внимание за постоянно. Ако използвате различни крайни устройства за достъп до нашето приложение (смартфон, таблет, компютър и др.), настройката на Вашите предпочитания трябва да се направи поотделно за всяко от тях.  

 

 1. Съхранение на данните 

Данните, които сте ни поверили, се съхраняват, докато са необходими за предоставяне на услугите и консултациите и за изпълнение на задълженията, които сте ни възложили. Те се съхраняват и за времето на законовия срок, валиден за нашите задължения и за изпълнението на обвързващия ни договор. Те се съхраняват, обработват и прехвърлят единствено на френска територия. 

Някои получатели на Вашите данни могат да се намират извън Европейския съюз. Взети са необходимите мерки за гарантиране на достатъчно ниво на защита на Вашите данни, като държавата или държавите получатели осигуряват адекватно ниво на защита по решение на Европейската комисия или чрез ограничаване на прехвърлянето от типовите клаузи на защита, приети от френската комисия за защита на личните данни CNIL. 

 

 1. Сигурност на данните 

Дружеството взема всички мерки, за да гарантира сигурността на Вашите данни. Ние защитаваме Вашите данни от неоторизиран достъп, промени, разпространение или унищожаване. Ние следим и за това, подизпълнителите, действащи от наше име, да осигуряват същото ниво на защита по отношение на сигурността на Вашите данни. 

 

 1. Как да упражните правата си 

В съответствие със Закона за информационните технологии и свободи от 6 януари 1978 г., както и съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., всяко физическо лице има възможност да упражни своите права за достъп, корекция, несъгласие и отказ относно обработката на неговите данните и тяхната преносимост, считано от 25 май 2018 г. 

За да упражните правата си е достатъчно да се свържете с нас по един от следните начини: 

 • По електронната поща на следния адрес:  dpo-masseeds@maisadour.com 

 • По пощата, като ни пишете на следния адрес:  

MAS Seeds SA 

Service Marketing – Protection des données 

Route de Saint-Sever 

40280 – HAUT-MAUCO (Франция) 

За по-качествената обработка на Вашата заявка, моля, приложете към заявката си и подписано фотокопие на Вашата лична карта. 

 

Информираме Ви, че можете също така да предявите иск пред компетентния контролен орган: www.cnil.fr или CNIL – 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS, Франция.