Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

eopb

Нашите убеждения

Изправени пред нови предизвикателства

Повишаването на земеделската продукция е едно от основните предизвикателсва на нашето време.Всеки ден,населението на планетата се увеличава с 230хил. Човека ,живота в развиващите се страни става все по-добър.Това води до нуждата от ръст на производството на храни,но все още земеделската земя е ограничена до 1,5млрд. хектара.

 

 

 

Произвеждай повече, произвеждай по-добре

По-доброто експлоатиране на земята е вълнуващо предизвикателство.Без да защитаваме интензивното земеделие, е нужно да укоражим развитието на здравословни и ефикасни култури без да възхваляваме призводството на продуктивни култури на всяка цена.Всичко това е за да произвеждаме повече и по-добре без да променяме на среда

Прогресът ще дойде от семената

Семената сами по себе си са носител на решения.Те се съдържат в тяхното ДНК, всички бъдещи характеристики на растението като потенциал за добив,устойчивост на болести и стрес, адаптивност към вида почва и климатичните промени. Нашите проучвания се развиват, изникват нови начини за самоусъвършенстване, което води до по-голям прогрес.Разработването на нови хибриди става все по-бързо , което ни позволява да оптимизираме торенето, нуждата от вода и растителната защита.

Когато се използват в адекватни количества, третирането на семената осугурява здрави растения и подсигурява нашата реколта и прехрана като лимитира третирането на почвата.Тук отново, МАС Сийдс инвестира в иноваций за да предложи нови решения.