Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Слънчоглед

Слънчоглед

Намерете правилното разнообразие, като изберете филтрите си

Зрялост
Характеристики
Устойчивост на хербициди
Толерантност към cиня китка
 • Ранен
 • Синя китка E
 • Линолов
 • Express SX
 • НОВ
 • Средно ранен
 • Синя китка < E
 • Олеинов
 • Clearfield
 • Средно ранен
 • Синя китка E
 • Линолов
 • Clearfield
 • Средно ранен
 • Синя китка E
 • Линолов
 • HelioSMART
 • Clearfield Plus
 • НОВ