Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Нашите висококачествени семена

Нашите висококачествени семена

Нашето иновативно третиране на семената и система за контрол гарантира продукцията и осигурява висококачествени семена

Производство на висококачествени семена за да покажем техния генетичен потенциял

МАС Сийдс притежава 3 продуктови зони, всяка с мрежа от производители на семена, преработвателно предприятие и качествена лаборатория с капацитет на продукцията от над 250 000 декара, главно царевица, слънчоглед, рапица, фуражи и зърна.

  • Югозападна Франция,
  • Сарагоса Испания,
  • Регион Днипро Украйна.  

Всяка фабрика за производство на семена следва стандартите ESTA, както и нашите стандарти за качество. Към момента увеличаваме нашето произвотство в Русия и работим допълнително с партньори от Турция,Италия и Унгария за да подсигурим нашата продукция.Базови семена, експериментални семена от нашата производствена мрежа в Африка и Америка допълват нашата експанзия. Отделът е посветен на изследване на продукцията и протекцията на семената, това ни позволява постоянно да подобряваме качеството на нашите семена и да прилагаме последните иноваций за нашите клиенти. Разработен от нашите експерти, АГРОСТАРТ е решение от МАС Сийдс за защита на семената царевица, позволявайки оптимално поникване и старт по всяко време.

PRODUIRESEMENCES_INSIDE.png

4

фабрики в Европа,

всяка с качествен контрол и високотехнологочен процес

7

страни за семепроизводство.

Всяка следва един и същ качествен контрол

230

сътрудници,

Работещи да осигурят производството на опитните полета и да осигурят изпитването на семената.

400

фермери

специализирани в семепроизводството

25

декара

със царевица, слънчоглед, рапица, фуражни семена и цвекло

3

милиона торби семена,

произведени през 2017-2018

1

Изследователска услуга

в третирането на семената и технологично семепроизводство

1

Проект за семепроизводство

в Африка

PRODUCTION%20MAP%20FR.jpg

2000x600_Factory_HM_from_above.png