Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Услуги и Програми

Услуги и Програми

Тези иновативни програми имат за цел да помогнат на фермерите да имат устойчивост на техните полета и на тяхната продукция, като използват широко продуктово портфолио, съвети и адаптирани към техните полета услуги

Нутриплюс

Програмата НУТРИПЛЛЮС е създадена в помощ на животновъдите за да увеличи хранителната ефективност на техния фураж.

Агроплюс

Програмата АГРОПЛЮС е специално създадена за земеделски производители- растениевъди за да увеличи техния добив по един устойчив начин.

Агротемпо

АГРОТЕМПО Ви позволява да персонализирате вашия опит за да постигнете най-високите си цели.