Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Изследователска дейност на МАС Сийдс

Нашите селекционери създават високопродуктивни хибриди

МАС Сийдс инвестира 15% от своя оборот в изследователска и развойна дейност за създаването на хибриди царевица, слънчоглед и рапица.

Целите на подбора

От 8 до 15 години са нужни за създаването на един хибрид царевица, слънчоглед или рапица.Нашия изследователски отдел,благодарение на най-модерните технологий, създава разнообразни хибриди с висок потенциал, които да отговорят на търсенето на нашите клиенти.

1

ДОБИВ

Увеличаване и стабилност на добива за всички наши култури е един от топ приоритетите ни.

2

АДАПТИВНОСТ

На нашия генетичен материал към различните типове почви, климатични условия и ефектите от глобалното затопляне

3

УСТОЙЧИВОСТ

Подобрявайки природната устойчивост на хибридите към стресовите фактори, като болести, насекоми и стреса на околната среда, като суша за да се осигури добив.

4

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ

Подобряване качеството на силажа чрез множество критерий, като ниво на енергия, стей грийн,съдържание на нишесте

5

КАЧЕСТВО

Маслено съдържание, състав на маслото, качество на зърното или качествата за производство на биогаз са важни характеристики за развъждането

6

АГРОНОМИЯ

Главните характеристики на растението,като зрялост, стабилност, височина на растението или време на цъфтеж играят важна роля за постигане на стабилност на добива

Международна изследователска и развойна дейност

Научноизследователската и развойна дейност комбинира генетичните следи с молекулярните маркери и полевите тестове, за да създаде, анализира и избере хибриди съобразни с генетичния напредък. MAS Seeds притежава 8 изследователски центъра в Европа и Африка, за да избере хибриди за всяка територия и да определи най-добрата позиция.

R%26D%20MAP%20FR.png

 

 

Изследователска генна девизия в цифри

 • 9600 гена на царевица и маслени култури.
 • 1 биомолекулярна лаборатория.
 • 400 000 ДНК екстракта анализирани всяка година
 • 480 000 родителски линии.
 • Ди-хаплойдна програма за всеки хибрид.
 • 40 развъдни партньори, в публични и частни институции .

MAS_Team_profile_R%26D2.jpg

MAS_Team_profile_R%26D1.jpg

Цифри на изследователската девизия

 • 8 изследователски центъра и 230 тестови полета в Европа
 • 4 поколения на година( Чили, Аржентина, Сенегал, Мексико)
 • 300 000 експериментални парцела
 • 2,5 милиона агрономични означения всяка година
 • 110 изолирани полета и 1700 клетки и тунели за експериментално пройзводство на семена.
 • 2 изследователски програми: АГРОПЛЮС и НУТРИПЛЮС