Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Нашите експертни области

Нашите експертни области

Основната цел на МАС Сийдс е да развива все по-печелившо и устойчиво земеделие. За да постигнем това ние действаме в 4 експертни области:

Изследвания и развитие без граници

Като иновативен експерт, МАС Сийдс комбинира генетика, агрономия и партньорства, за да предложи хибриди адаптирани за вашпия регион.

Правилния хибрид на правилното място

На база на опита на селекционерите на МАС Сийдс, нашите Търговски представители ще ви предложат най-адаптивните семена за вашето поле.

Пройзводство на семена с високо качество

По целия авят нашите екипи са мобилизирани да произвеждат семена, които да отговарят на най-високите световни стандарти.

Услуги за Ваша подкрепа: Нутриплюс и Агроплюс

МАС Сийдс предоставя допълнителни решения към своите семена за да оптимизира вашите култури и фураж.