Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Нутриплюс

Нутриплюс

Програмата Нутриплюс е специално създадена за живитновъдите с цел подобряване хранителната ефективност на фуражните култури. Тя включва нови дигитални инсрументи за взимане на решения вуражното производство.

Повишава хранителната ефикастност на вшите фуражни култури

NutriplusFR.png

Продукти ЕЛИТ

МАС Сийдс осигурява високодобивни фуражни култури/ микс адаптиран за всяка нужда и ситуация:

Хибриди силажна царевица

Хибриди силажна царевица : силно и широкообхватно портфолио сегментирано в зависимост от качеството на силажа- включително характерните черти на толерантност.

Виж сортове

Разнообразие на люцерна

Разнообразие на люцерна : добра селекция от високодобивни люцерни съсъстабилни агрономически показатели в различните класове латентност.Разнообразие от слънчогледи: Широкообхватна оферта отговаряща на нуждите на всеки пазар, като масленост, устойчивост на заплевеляване, инсекти и толерантен към болести.

НутриГрас

НутриГрас : портфолио от фуражни миксове за увеличаване съдържанието на протеин във вашата рецепта

 

Добавки и други фуражи

Добавки и други фуражи : нова генерация фуражни добавки и други допълнителни култури, като фуражно сорго или фуражно цвекло, за да допълнят портфолиото на НУТРИПЛЮС.

Увеличаване ефикасността на културите във Вашата ферма

Програмата Нутриплюс е създадена в помощ на фермерите скотовъди да увеличат хранителната ефективност на техния фураж. Базирана на нашата оферта за силажна царевица, люцерна и портфолио от фуражни миксове Нутриграс, тази програма интегрира в себе си набор от съвети и услуги в 4 стъпки: диагностициране на хранителните нива и анализ на силажа, съвет за хибрида, съвети от засяването до жътвата. Също така включва нови инструменти за вземане на решения за пройзводството на фуража.

 

Експертни услуги и инструменти

Нашите експерти агрономи разчитат на нашата специфична изследователска програма комбинираща експерименти и опити от фермери за да дадат адекватни съвети и услуги в 4 стъпки:

 

  1. Подробна диагностика на фуража във фермата.
  2. Селекция на най-подходящите хибриди за най- ефикасна дажба.
  3. Подсигуряване представянето на полето и оптимизиране на потенциала за добив.
  4. Успешно прибиране и съхранение на фуража

Nutriplus_texte.jpg