Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Рапица

KOMBIA

A PROFITABLE HYBRID

 • TOP YIELD PERFORMANCES AND YIELD STABILITY For more profitability
 • STRONG RAMIFICATION AND TOLERANCE TO LODGING For yield stability
 • EXCELLENT BROORAPE TOLERANCE For good results in areas with high pressure of Broomrape

Продукт id

 • Цъфтеж Средно ранен
 • Зрелост Средно ранен
 • Тип масленост Classic

Характеристики

 • Ръст на растението Средно
 • TKWСредно
 • Маслено съдържание 42 - 44 % %
 • Glucosinolate content 15-17
 • Protein content 34 - 36 % %
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Полягане 8
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Склеротиния (стъбло) 7
 • Вертицилиум 7
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + + +
Гъстота (Пл / м²) ‎ 30-40 ‎ 35-40