Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

Слънчоглед

MAS 920.cp

 • Средно ранен
 • Линолов

 • CLEARFIELD PLUS
 • Нов

“MISTER YIELD”

 • YIELDY To increase harvests
 • VERY YIELDY To fill silos
 • VERY VERY YIELDY To earn more money
MAS_920CP

Продукт ID

 • Цъфтеж Средно ранен
 • Зрелост Средно ранен
 • Тип масленост Линолов

Характеристики

 • Ръст на растението Високо
 • Форма на питатаПлоска
 • Положение на питатаИзправена/права
 • ТЗХ55 - 65 g
 • Маслено съдържание 43 - 45 %
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Полягане 9
 • Толерантност на засушаване 9
 • Синя китка E
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Мана RM9
 • Склеротиния (пита) 9
 • Склеротиния (стъбло) 9
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + + +
Гъстота (Пл / дка) 6500 6000